Waarom "de Driehoek"

De Driehoek is een kleinschalig onderwijspsychologisch adviesbureau gespecialiseerd in school- en beroepskeuze, dat u (en/of uw kind) kan helpen met onderwijskundige adviezen in de breedste zin van het woord.
Voor scholieren van het basisonderwijs tot en met de examenklassen van het voorgezet onderwijs, die vragen of problemen hebben met betrekking tot geschiktheid, vervolgopleiding, vakkenpakketkeuze, beroepskeuze en huiswerk-problemen. Voor studenten die twijfelen of hun studie wel de juiste is en voor werkenden die zich afvragen of hun baan bij hun mogelijkheden en karakter past.
De Driehoek brengt u een advies op maat, dat wil zeggen; een op het individu gericht advies, dat zo uitgebreid kan zijn als u wenst. Bijvoorbeeld een enkelvoudige intelligentietest, om in korte tijd een IQ-bepaling te geven. Of een uitgebreid onderzoek, waarin behalve het IQ ook doorzettingsvermogen, faalangst, welbevinden op de huidige opleiding, aanleg voor diverse vakken en beroepsinteresse onderzocht worden. Praktische voorbeelden die veelvuldig aan bod komen: de schoolkeuze na groep 8 van de basisschool, de afdelingskeuze en leerweg na de basisvorming, het kiezen van een vakkenpakket of studiehuisprofiel, vervolgkeuze voor studie of beroep na het eindexamen, geschiktheidsvragen voor een opleiding of beroep.
Na een eerste oriëntatie per telefoon of email maken we een afspraak op mijn kantoor of bij de cliënt thuis, waarbij we met elkaar bespreken wat er in het verleden al gedaan is aan afwegingen, keuzes, ervaringen, etc. Vervolgens spreken we een traject af op het gewenste niveau, waarbij standaard 4 testen worden gedaan (op MBO-HBO of WO-niveau). Daarbij worden twee testen onder begeleiding gemaakt en twee zelfstandig. Van de uitslagen wordt een uitgebreide rapportage gemaakt die met de betrokkene(n) wordt besproken. In totaal komen we dan 3 keer bij elkaar om alle ins en outs grondig door te nemen. In de bijbehorende achtergrondinformatie worden dan alle actuele opleidingen besproken die van toepassing zouden kunnen zijn. Een en ander wordt gecompleteerd met actuele informatie met betrekking tot beroepsmogelijkheden, kans op werk, startsalaris, enzovoort. Tevens wordt het tarief dan doorgenomen. Indien gewenst kan het onderzoek worden aangevuld met een intelligentieonderzoek of persoonlijkheidstesten.

Recente begeleiding

jul21
Matthijs, 17 jaar. Hij zit nu op een opleiding BOL-4 voor Engineering en voelt zich er niet prettig bij. De school en met name de sfeer en de structuur passen hem totaal niet. Lees verder bij Algemene Werkwijze. Hier staan vele voorbeelden uitgebreider beschreven.

jul06
Olaf, 17 Jaar

Olaf, 17 jaar. Hij zit op het MBO in Rotterdam en volgt daar BOL-4 Retailmanagement maar dat is het…

jun06
Timo 18 Jaar

Timo volgt nu de opleiding voor Autotechniek, gecombineerd met een leerwerkplek in een garage. Op zich is het werk…

Hans Broekhuizen