Algemene werkwijze

You are here:

Wat kan de Driehoek u bieden?

De Driehoek brengt u een advies op maat, dat wil zeggen; een op het individu gericht advies, dat zo uitgebreid kan zijn als u wenst. Bijvoorbeeld een enkelvoudige intelligentietest, om in korte tijd een IQ-bepaling te geven. Of een uitgebreid onderzoek, waarin behalve het IQ ook doorzettingsvermogen, faalangst, welbevinden op de huidige opleiding, aanleg voor diverse vakken en beroepsinteresse onderzocht worden. Praktische voorbeelden die veelvuldig aan bod komen: de schoolkeuze na groep 8 van de basisschool, het kiezen van een vakkenpakket of studiehuisprofiel, vervolgkeuze voor studie of beroep na het eindexamen, geschiktheidsvragen voor een opleiding of beroep.  De laatste jaren begeleid ik ook diverse scholen bij het (her) plaatsen van leerlingen op het best passende niveau, aanvullende onderzoeken op gebied van leerbelemmeringen, motivatie, etc.

Werkwijze school- en beroepskeuzebegeleiding

Zie linksonder op deze pagina actuele voorbeelden van resultaten met particuliere klanten. Na een eerste oriëntatie per telefoon of email maken we een afspraak op mijn kantoor of bij de cliënt thuis, waarbij we met elkaar bespreken wat er in het verleden al gedaan is aan afwegingen, keuzes, ervaringen, etc. Vervolgens spreken we een traject af op het gewenste niveau, waarbij standaard 4 testen worden gedaan (op MBO-HBO of WO-niveau). Daarbij worden twee testen onder begeleiding gemaakt en twee zelfstandig. Van de uitslagen wordt een uitgebreide rapportage gemaakt die met de betrokkene(n) wordt besproken. In totaal komen we dan 3 keer bij elkaar om alle ins en outs grondig door te nemen. In de bijbehorende achtergrondinformatie worden dan alle actuele opleidingen besproken die van toepassing zouden kunnen zijn. Een en ander wordt gecompleteerd met actuele informatie met betrekking tot beroepsmogelijkheden, kans op werk, startsalaris, enzovoort. Tevens wordt het tarief dan doorgenomen. Indien gewenst kan het onderzoek worden aangevuld met een intelligentieonderzoek of persoonlijkheidstesten.

 

Voorbeelden

 •  

  Recente praktijkvoorbeelden 2023 ( en eerder)

   

  Matthijs, 17 jaar. Hij zit nu op een opleiding BOL-4 voor Engineering en voelt zich er niet prettig bij. De school en met name de sfeer en de structuur passen hem totaal niet. Hij is er klaar mee en wil iets heel anders. Tijdens de eerste gesprekken blijkt er vooral veel creativiteit in hem te zitten en daar wil hij graag iets mee gaan doen. Wel met een technische achtergrond. Pratende en na het maken van 4 testen blijken er diverse opleidingen op het Grafisch Lyceum goed te kunnen passen. Hij gaat daar proefstuderen. Ook het Creatief Ontdekkingsjaar van Nimeto spreekt hem erg aan. Hier kun je een jaar lang allerlei creatieve onderdelen uit diverse beroepen uitproberen/ Hij gaat bij beide opleidingen kijken en maakt dan een uiteindelijke keuze. Na verdere overweging gaat hij kiezen voor de opleiding Fotografie op het GLR.

   

  Timo, 18 jaar. Timo volgt nu de opleiding voor Autotechniek, gecombineerd met een leerwerkplek in een garage. Op zich is het werk ok, maar hij ziet zich dit niet de rest van zijn leven doen. Hij mist de echte betrokkenheid. We gaan op zoek naar een beter passend alternatief en na gesprekken en testen blijkt hij zich beter te voelen bij werk waarbij hij er meer van zichzelf in kan leggen. We komen zo uit bij de opleiding voor Keukenmonteur aan het Hout- en Meubileringscollege, en / of de opleiding voor Wegenwacht, beiden weer een BBL-traject. Voorlopig kiest hij ervoor zijn huidige opleiding af te gaan maken en dan te kiezen uit deze twee meer ambachtelijke opleidingen.

   

  Ricardo, 20 jaar. Hij is vier jaar geleden ook al in mijn praktijk geweest, destijds om een MBO-school te kiezen na zijn Mavo-opleiding. Inmiddels heeft hij die zo goed als afgerond en hij heeft nu ambities om HBO te gaan doen, maar weet niet precies wat; hij heeft -net als vier jaar eerder- nog steeds grote interesse in commerciële activiteiten, maar is ook actief en sportief en wil graag praktisch bezig zijn (en niet teveel theorie). Hij is goed in Engels en zou ook best graag naar het buitenland gaan. We gaan kijken welke mogelijkheden er zijn en doen 4 testen op HBO-niveau. Er komen verschillende goed-passende opties uit naar voren, die we samen intensief bekijken en vergelijken, waaronder Forensisch Onderzoek, International Business en Luchtverkeersleider. Ook kijkt hij naar Forensisch Onderzoek (via de politieopleiding). Hij gaat op bezoek bij de HVA-Aviation in Amsterdam en bezoekt de Open Dag bij de Rotterdamse Hogeschool Inholland, bezoekt daar Commerciële Economie, International Business en Bedrijfskunde. Hij besluit voorlopig bij de laatste in te schrijven, deze opleiding spreekt hem het meest aan.

   

  Olaf, 17 jaar. Hij zit op het MBO in Rotterdam en volgt daar BOL-4 Retailmanagement maar dat is het niet voor Olaf. Hij gaat er met tegenzin heen, vindt zelf wel dat hij verder wil leren, maar heeft geen idee. We praten flink heen en weer, ook met ouders. Na gesprekken, testen en bezoeken van scholen kiest hij overtuigd voor het Grafisch Lyceum. Na een bezoek en rondleiding is hij vastbesloten om de opleiding voor Cameraman te gaan doen. Inmiddels is hij op intake geweest en geplaatst.

   

  Guy-Jan, 18 jaar. Guy-Jan doet eindexamen HAVO en wil graag een goed passende HBO-studie gaan kiezen. Hij is op de HALO (voor gymdocent) wezen kijken, is erg sportief, maar vindt ook Buitenwerk erg interessant. Biologie is een interessevak, boswachter zou misschien kunnen. Tijdens het maken van de testen blijkt hij zeer geïnteresseerd in (het gedrag van) mensen, en ontpopt zich interesse in Fysiotherapie. Hij is sociaal en zou best graag mensen willen coachen. En ze helpen bij mogelijke problemen. Na 4 testen en gesprekken komen we op drie goed passende opties: HALO, Fysiotherapie en Toegepaste Psychologie. Bij de HALO is hij geweest en gaat de andere twee studies bezoeken en proefstuderen en maakt daarna zijn definitieve keuze.

   

  Tim, 20 jaar. Hij heeft na de MAVO de MBO-BOL-3 opleiding gevolgd voor ICT via het Techniekcollege in Rotterdam. Hij heeft de opleiding afgerond en besloten niet verder te gaan in deze richting. Mede door zijn stage is hij erachter gekomen niet op het goede spoor te zitten. Hij zoekt echt wat anders. Na testen en gesprekken komen we uit op MBO-4 Laboratoriumwerk. In januari zijn Open Dagen en Meeloopdagen en daar gaat Tim heen. Hij lijkt behoorlijk overtuigd van deze richting.

   

  Niels, 15 jaar. Hij zit in zijn examenjaar VMBO-KB en heeft een heel grote passie: Vissen. Maar of hij er zijn beroep van wil maken is niet duidelijk. Iets actiefs en sportiefs lijkt hem ook wel wat. Na 4 beroepskeuze- en persoonlijkheidstesten op MBO-niveau, gesprekken en het bekijken van diverse beroepenfilmpjes bespreken we samen met ouders twee opties; Niels gaat inschrijven voor MBO Groen- en Waterbeheer en bij de Veiligheidscampus voor Oriëntatiejaar Politie en / of Brugjaar VeVa. Bij deze laatste optie probeert hij de selectieprocedure door te komen en kan dan uiteindelijk daarna een definitieve keuze maken.

   

  Yuverta Klaaswaal. Evenals in het verleden heeft men mij gevraagd de zorgcoördinator te ondersteunen met het analyseren van leerlingdossiers voor nieuwe brugklassers. Vanaf maart zal ik wekelijks aanwezig zijn voor analyse, overleg en mogelijk aanvullend testen.

   

   Max, 18 jaar. Max heeft na zijn Havo-examen kort gestudeerd op een HBO-opleiding van Inholland, Tuinbouw en Agribusiness. Dit beviel hem van geen kanten. Hij houdt van buiten zijn, van dieren, natuur en vindt biologie het leukste schoolvak. Na diverse gesprekken en het maken van 4 testen op HBO-niveau, komen we op de opleiding Toegepaste Biologie in Den Bosch en Bos- en Natuurbeheer in Velp. Max gaat open dagen bezoeken en proefstuderen om te zien welke opleiding het beste gaat passen. Er zit nogal wat verschil in vakken en stage-opties.

   

  Yuverta Brielle. Op deze school is de zorgcoördinator door omstandigheden niet meer in functie om de dossiers voor de nieuwe brugklasleerlingen te analyseren. Daardoor heeft men gevraagd of ik die taak zou willen vervullen. Daarom ben ik vanaf januari elke donderdag op de locatie aanwezig om dossiers te lezen en overleg te plegen met de teamleider en andere personeelsleden die zorgondersteuning verlenen. Er zal ook regelmatig overleg plaatsvinden met toeleverende scholen en externe begeleiders. Ook zullen er diverse leerlingen aanvullend getest gaan worden met o.a. NIO en WISC-5.

   

  Joost, 28 jaar. Hi heeft een MBO-2 opleiding gedaan voor Schilder, daarna ook niveau 3 en werkt al geruime tijd bij een groot aannemingsbedrijf, als schilder. Hij is op zoek naar meer vastigheid in zijn bestaan, wil graag duidelijkere keuzes maken, ook in zijn werk. Hij wil graag weten voor welke beroepen / opleidingen hij nog meer geschikt zou zijn. We spreken af 4 testen te doen, met voorlopig wekelijkse gesprekken, om te zien welke goed passende opties er zijn. De meest aantrekkelijke en goed passende uitkomst is een opleiding bij de Politie; het liefst als Persoonsbeveiliger. Dit zou goed passen, omdat dit een MBO-4 opleiding is, met direct betaling tijdens de opleiding. Verder overweegt hij gedurende het toelatingstraject van de Politie in zijn vrije tijd wat stages te gaan lopen in 2 mogelijk interessante sectoren, nl. Fastfood en (Banket) Bakker.

   

  VMBO-school in Brielle. Er is behoefte aan ondersteuning bij het analyseren van dossiers van aangemelde brugklasleerlingen. In overleg met de Intakecommissie (teamleider, administratie, zorgcoördinator, vertegenwoordigere samenwerkingsverband en begeleider passend onderwijs kijken we wekelijks met elkaar naar de aangemelde leerlingen in samenhang met eventueel stimulerende en / of leerbelemmerende factoren.

   

  Jurre, 21 jaar. Heeft MBO-4 Marketing en Communicatie gedaan, daarna een jaar HBO Communicatie , maar is vanwege motivatiegebrek en Corona-omstandigheden gestopt. Hij werkt nog bij een oud stageadres, een groothandel in zoetwaren, maar dat is niet echt zijn ambitie. Verder heeft hij een baantje bij een bioscoopbedrijf, wat hem op zich goed bevalt, maar dat is nu (weer) gesloten. Hij is een groot Disneyfan en zou het liefst een HBO-opleiding volgen waarin hij meer met die passie kan doen. We spreken af 4 testen te doen op HBO-niveau en we komen daarna uit op zijn eerste keuze; HBO Creative Management & Game Development, bij de BUAS in Breda.

   

  Recente praktijkvoorbeelden 2021

  Leerling, 15 jaar. Zit voor de tweede keer in VMBO-3 Theoretische Leerweg, maar het gaat opnieuw niet goed. Volgens ouders wordt er hard en gestructureerd geleerd en gewerkt voor school. Volgens school is hier wel twijfel over. Zeker niet bij alle vakken wordt ijverig gewerkt. De leerling staat op zitten blijven en dreigt naar MBO-2 af te gaan stromen. School en ouders wensen onderzoek naar IQ e n mogelijke verklarende factoren voor leerachterstanden. Er wordt afgesproken een WISC-5 te doen, in combinatie met twee persoonlijkheidstesten. Het IQ blijkt (ruim) voldoende voor het gewenste niveau, maar uit de persoonlijkheidsonderzoeken blijkt dat de leerling zeker niet werkt naar behoren, dat de huiswerkattitude ver achter blijft, dat de leermotivatie onder niveau is en dat er sprake is van andere kleinere randstoornissen. In het eindgesprek wordt dit met ouders en leerling besproken en er is een duidelijk plan van aanpak opgemaakt.

   

  Sanne, 29 jaar, heeft tweetalig VWO gedaan en daarna een universitaire studie die is tegengevallen. Daarmee is ze gestopt. Daarna heeft ze een HBO-studie afgerond. Ze werkt nu binnen de verzekeringswereld, waarin zeker interessante en leuke bezigheden voorhanden zijn, maar het is niet helemaal haar ding. Ze is erg creatief, muzikaal en houdt ook van zaken regelen en organiseren. Misschien een eigen bedrijfje met evenementen wellicht? Na testen en gesprekken komt ze uit op de studie AD (event, facility, of algemeen) Management. Zodoende hoeft ze haar werk niet op te geven, want er zijn ook genoeg leuke dingen in te vinden. Na een gesprek met haar leidinggevende blijkt er wellicht ruimte in haar taak om zulke zaken te combineren. Ze gaat nu bekijken welke van deze opleidingen (in Roosendaal, Leeuwarden en Rotterdam) het beste past en start dan waarschijnlijk in september komend seizoen.

   

  Luka, 17 jaar. Luka zit in het examenjaar van het VWO en wil graag een universitaire vervolgopleiding gaan doen. Hij is sterk geïnteresseerd in sport, voetbalt op aardig niveau, maar heeft ook commerciële belangstelling. Na gesprekken en testen blijkt hij sterk geïnteresseerd in Toerisme, Sportmanagement, Vastgoed en Makelaardij. Omdat de laatste 2 opleidingen alleen op HBO-niveau gegeven worden is dat een lastige keuze. Daarom lijkt de universitaire opleiding (Bedrijfs) Economie wellicht een goede basis, om vanuit die opleiding zich later te specialiseren. Maar hij heeft nog een jaar om zich verder te oriënteren.

   

  Ivo, 18 jaar. Ivo heeft zijn HAVO-diploma op zak en heeft een poosje HBO Bedrijfskunde gedaan. Mede door Corona is dit niet geworden wat hij ervan verwachtte; het afstandsonderwijs motiveerde niet echt en hij is er mee gestopt. In de tussentijd werkt hij in het Ikaziaziekenhuis. Dat bevalt hem op zich wel, maar dit is niet het werk wat hij wil blijven doen. Hij vindt het wel fijn om iets te betekenen voor anderen. Graag gaat hij weer “gewoon” naar school, een passende HBO-opleiding. Hij vertoont in zijn persoonlijkheid zowel sterk verzorgende- als economische trekken. Na gesprekken met hem en ouders en het maken van 4 verschillende HBO-testen, komt hij uit op Facility Management, waarschijnlijk bij BUAS in Breda, een combinatiestudie van sociaal en ondernemend. Als tweede volgt International Business Management, bij HR&O in Rotterdam.

   

  Stan, 16 jaar. Hij zit in MAVO-3 en wil graag weten welke MBO-BOL-4 opleidingen goed bij hem zouden kunnen passen. Zijn ouders hebben een eigen onderneming, waar hij wellicht wel interesse in zou hebben, maar misschien later pas. Eerst wil hij kijken wat nu bij hem goed past. Hij toont duidelijke interesse in commerciële activiteiten, liefst een eigen zaak, Detailhandel, maar hoe en wat is niet helemaal helder. Na testen en gesprekken is zijn keuze voorlopig een opleiding voor zelfstandig ondernemer, hoogstwaarschijnlijk Junior Accountmanager of Assistent Internationale Handel, beiden bij Zadkine College in Rotterdam. Maar zeker is het nog niet; Stan heeft immers nog een jaar om er goed over na te denken.

   

  Leerling, 17 jaar. Hij zit in HAVO-4, heeft het slecht naar zijn zin gaat liever naar het MBO. Hij heeft wel een idee, maar geen echt goed overwogen argumenten. Er is een vage interesse in iets economisch. Na onderzoek en gesprekken komen we op de tweetalige studie International Business & Management. Er is twijfel om dit bij het Zadkine College te gaan doen of via TIO. Na enige tijd nadenken en wederzijds overleg wordt het wellicht toch een voortzetting van de HAVO maar dan via het Luzac College.

   

  Jens, 16 jaar. Jens doet eindexamen VMBO-KB. Hij heeft interesse in techniek, heeft vakantiewerk gehad bij een bedrijf in koeltechniek en stage gelopen bij een autogarage. Beiden vond hij wel aardig, maar miste een echte klik. Na gesprekken met ouders en Jens alleen en het maken van diverse interessetesten blijkt de opleiding Installatietechniek het beste aan te sluiten. Als we ons er samen in verdiepen, is hij er ook echt enthousiast voor. Hij wil graag de BBL-variant doen, 4 dagen werken en 1 dag naar school. Binnen een week mag hij bij 3 bedrijven op sollicitatiegesprek komen en hij kiest er een van uit.

   

  Merle, 17 jaar. Zij zit in het laatste jaar van de HAVO, maar gaat hoogstwaarschijnlijk niet slagen. Daar heeft ze zich bij neergelegd en wil graag naar een MBO-BOL-4 opleiding. Na gesprekken en 4 testen, blijkt dat ze twee sterke interesserichtingen heeft; Sociaal en Creatief. Na screenen van vele opleidingen in die sector, komen we uit op twee goede opties in de sociale sector; Sociaal Werker om Activiteitenbegeleider te worden en Agogisch Medewerker GGZ om Gehandicapten te kunnen ondersteunen. Verder in de creatieve sector kiest ze voor Media Redactiemedewerker. Ze heeft zich inmiddels ingeschreven voor Sociaal Werker in Dordrecht.

   

   

  Recente praktijkvoorbeelden 2021

  Marieke, 17 jaar. Zij heeft haar VWO-diploma behaald en doet een tussenjaar. Als baantje werkt ze in een Bouwmarkt, maar dat is niet echt interessant. In haar vrije tijd volgt ze een cursus als voorbereiding op de Kunstacademie in Utrecht. Marieke is erg creatief, muzikaal, met haar handen en zou graag iets met kunst doen. Ze is geïnteresseerd in literatuur, maar houdt er ook van mensen te helpen. Na diverse gesprekken en bespreking van de testuitslagen komen we op HBO-Vaktherapie, de vroegere opleiding voor Creatieve Therapie. Inmiddels staat ze ingeschreven in Leiden. Na een poosje belt ze me op om te vertellen dat ze toelatingsexamen heeft mogen doen voor de HKU en alsnog daar is aangenomen, haar grote droom.

   

  Recente praktijkvoorbeelden 2020

   

  Indy, 17 jaar. Indy heeft na zijn VMBO-GL diploma anderhalf jaar werkervaring als Timmerkracht via een BBL-traject. Hij gaat 1 dag naar school en werkt 4 dagen bij een aannemersbedrijf. Maar hij mist het echte “gevoel “, waarvan hij ziet dat zijn collega’s dat wel hebben. Het knaagt aan hem en hij denkt dat er dingen zijn waar hij (veel) gelukkiger van wordt. Na 3 x gesprekken en 4 x testen gehad te hebben, komen we op een heel andere kant van zijn interesses; Indy blijkt sterk gemotiveerd voor een actieve, afwisselende baan bij bijvoorbeeld Defensie. Wat precies, zoekt hij nog uit. Hij verdiept zich in VeVa (Veiligheid en Vakmanschap, de landmacht), Marechaussee, Douane en Politie. Zijn voorlopige keuze lijkt te gaan naar VeVa, Grondoptreden.

   

  Lotte, 15 jaar. Ze doet eindexamen MAVO, heeft wat open dagen bezocht, maar nog niet iets gevonden waarbij ze enthousiast wordt. De keuze nog even uitstellen door eerst HAVO te gaan doen ziet ze niet zo zitten. Eerst praten we over PABO en Toerisme Na diverse gesprekken en testen komen daarna vooral creatieve MBO-opleidingen naar voren. We bespreken diverse opties van het Grafisch Lyceum, ook de Mode-opleiding Fashion & Design, maar ze kiest voorlopig om in te schrijven bij de opleiding Interieuradviseur bij het Hout- en Meubilerings College in Rotterdam.

   

  Senna, 17 jaar. Zij heeft haar HAVO-diploma behaald en heeft nu een tussenjaar, dat door de virusomstandigheden wat anders loopt dan gepland. Ze heeft nu een baan in een modezaak en wil verder een talencursus in het buitenland gaan doen. In dit tussenjaar wil ze ook goed onderzoeken wat haar HBO-studie wordt voor het komend studiejaar, in september 2021. In haar hoofd spelen al wat zaken, wellicht PABO, misschien iets met Toerisme? Na gesprekken en testen komt ze uit op HBO-Toerisme, voorlopig op de BUAS in Breda. Als tweede keuze houdt ze Leisure & Events Management, ook op de BUAS in Breda.

   

  Rick, 18 jaar. Hij heeft na zijn HAVO een jaar Vastgoed en Makelaardij gedaan aan de HR&O. Hij vond het leuk, maar na het eerste semester lukte het hem niet meer om voldoende cijfers te behalen. De inhoud van de studie en m.n. de bouwtechnische kant interesseert hem wel echt. Hij wil graag weten wat de reden kan zijn van de mindere cijfers, dus nemen we ook een intelligentietest af. Hij is inmiddels met de studie gestopt en oriënteert zich op iets anders, graag wel in deze richting, maar hij weet niet wat. Na gesprekken en testen komen we uit op HBO-Bouwkunde, HBO-Bouwkunde Associate Degree en Vastgoed. Na een degelijke vergelijking tussen de drie studies besluit hij in te schrijven voor HBO-Bouwkunde.

   

  Leerling, 12 jaar, groep 8 heeft een schooladvies gekregen waarvan ouders denken dat er wellicht meer in zit. In overleg met de groepsleerkracht, VO-school van keuze en ouders wordt de NIO afgenomen als mogelijke ondersteuning of uitbreiding van de uiteindelijke beslissing.

   

  Dani, 18 jaar, heeft zijn diploma VWO in principe gehaald en is aangemeld voor de WO-opleiding Industrial Design. Maar hij staat op de wachtlijst (numerus fixus opleiding) en overweegt nu toch ook andere opleidingen. Hij weet echter niet voldoende alternatieven. Na diverse gesprekken (waaruit naar voren komt dat hij iets technisch wil, graag wil tekenen en ontwerpen en graag iets medisch wil betekenen voor anderen) en afgenomen testen komen we op 2 prima alternatieven uit; Gezondheidswetenschappen en Biomedische Technologie. Hij schrijft bij beide opleidingen in.

   

  Leerling, 15 jaar. Zit voor tweede keer in VWO-3, maar dat gaat niet goed ondanks grote inzet. Er wordt afgesproken een IQ-test af te nemen in combinatie met verschillende Interessetesten. Na de bijeenkomsten en gesprekken op school worden twee mogelijke keuzes overwogen tot overstap naar een ander niveau.

   

  Robin, 23 jaar. Heeft een na een jaar MBO-Milieu-inspectie een afgeronde MBO-4 Horeca-opleiding gedaan en werkt al een aantal jaren in hotels en restaurants. Met name de bediening vindt hij leuk. Echter door medische problemen kan hij de lange werktijden van zo 12 uur niet meer goed aan en wil graag weten welke mogelijke andere interesses hij heeft. Op dit moment werkt hij in een koffiecorner van een grote instelling. Op zich bevalt dat werk goed, bedienen met normmalere werktijden.  Toch wil hij graag weten wat nog meer zou passen. Want de huidige baan is niet echt uitdagend voor iemand met zijn ambitie en ervaring. We spreken een traject af van 3 weken. Dat kan zowel op MBO of HBO-niveau zijn. Na diverse gesprekken en 4 verschillende testen komt hij uit op HBO Hotelmanagent en HBO Toerisme. Bij de UBAS in Breda bestaan fast-tracks waarin hij in korte tijd een volwaardig HBO-diploma zou kunnen behalen. Dat spreekt hem wel aan. In de tijd van het onderzoek heeft hij ook diverse gesprekken gehad met zijn huidige leidinggevende in de zorginstelling en daaruit komt dat de organisatie hem graag langer wil behouden en een betere functie met eventuele opleiding kan aanbieden. Met het rapportageverslag van de door hem gemaakte testen heeft hij nu meerdere ijzers in het vuur.

   

  Monica, 17 jaar. Doet examen voor de HAVO.  Ze wil graag weten welke mogelijkheden er bij haar passen op HBO-niveau. Ze is al bij een paar opleidingen geweest op een Open Dag, heeft al een keer meegedaan met proefstuderen, maar heeft ng geen “klik” gevonden bij een opleiding. Na gesprekken met haar en ouders en het maken van 3 testen komt ze uit op Leisure & Hospitality en op Human Resource Management. Ze schrijft bij beiden in en neemt de beslissing na haar examens.

   

  Recente begeleiding 2019

  Leerling, 15 jaar. Deze is blijven zitten in MAVO-3. School wil graag weten welke mogelijke leerbelemmerende factoren er eventueel een rol spelen. In onderling overleg wordt afgesproken een NIO, een PMT-K, een Bourdon-Vos test en een CBSA af te nemen. E blijken diverse uitslagen uit deze testen te komen, die aanleiding geven tot passende maatregelen.

   

  Leerling, 12 jaar. Een school wil graag weten of de betreffende leerling cognitief gezien geschikt is om over te gaan naar klas 2 TTO. In overleg wordt afgesproken om de NIO af te nemen. Het resultaat is dat de leerling voldoet aan de gestelde opleidingseisen.

   

  Leerling, 11 jaar. Een school wil graag weten of de betreffende leerling cognitief gezien geschikt is om over te stappen vanuit groep 7 naar de brugklas VO. In overleg wordt afgesproken om de NIO af te nemen. Het resultaat is dat de leerling ruimschoots voldoet aan de gestelde opleidingseisen.

   

  Melanchton Business School. Er is een aantal leerlingen, waarvan het Leerwegniveau niet duidelijk is. Er wordt afgesproken Intelligentietesten af te nemen bij deze kinderen. Er wordt gekozen voor de NIO. In totaal zijn er 9 leerlingen getest en zij worden op grond van de testuitslagen geplaatst in de best passende leerweg.

   

  Wellantcollege. Er blijken ook dit jaar een aantal brugklassers aangenomen te zijn, waarvan niet alle mogelijke leerachterstanden geheel duidelijk zijn. Er wordt mij gevraagd Intelligentietesten af te nemen bij deze kinderen. Er wordt gekozen voor de NIO. In totaal zijn er 9 leerlingen getest.

   

  Leerling, 14 jaar. Een school wil graag weten of de betreffende leerling cognitief gezien geschikt is voor het vereiste niveau. In overleg wordt afgesproken om de WISC-3 af te nemen. Het resultaat is dat de leerling ruimschoots voldoet aan de gestelde opleidingseisen.

   

  Dhani, 17 jaar. Hij zit op het Techniekcollege, waar hij de BOL-4 opleiding volgt richting Laboratoriumtechniek. Hij is deze opleiding gestart omdat hij creatief en nieuwsgierig is ingesteld en dacht deze zaken te kunnen combineren op deze school. Dat valt in de praktijk tegen. Daarom zoekt hij wat anders. Dhani is razend creatief, maar ook sterk sociaal. Hij overweegt 3 dingen; of per direct overstappen naar een HAVO, om daarna HBO te gaan doen. Of; per direct in te stromen in een andere MBO-BOL-4 opleiding. Of; deze school afmaken, nog twee jaar en daarna HBO te gaan doen. Een probleem is dat op dit moment in het jaar, april/mei, er nauwelijks mogelijkheden zijn om bij een goed passende (creatieve of sociale) opleiding in te stromen. Goed passend; Grafisch ontwerper, Meubelmaker, Interieurontwerper en Sociaalpedagogisch werk. Hij besluit na het eindgesprek met ouders om zijn huidige MBO-opleiding af te maken en zich nog twee jaar goed voor te bereiden op een HBO-studie.

   

  Finn, 14 jaar. Hij volgt het Leer Werk Traject op een VMBO-school en zit aan het einde van het derde leerjaar. Finn loopt momenteel stage bij een autobedrijf, waar hij het bijzonder goed naar zijn zin heeft. Vooral de verkoop van auto’s trekt hem. Hij zou graag een vervolg (MBO) opleiding in die richting volgen. Volgend jaar doet hij examen en om zich goed geïnformeerd voor te bereiden, spreken we een interesse-onderzoek op MBO-niveau af, aangevuld met enkele persoonlijkheidstesten om te zien welke dingen hij leuk vindt EN goed bij hem passen. IVA in Driebergen blijkt, zoals vooraf al een beetje verwacht een mooi passende keuze, maar in de uitslagen zijn er nog andere opties naar voren gekomen die hij zeker wil overwegen. In de uitslagen komen ook Verkoper en Automonteur voorbij. Hij blijkt ook nog een sterke Horeca-trek te hebben en een Militaire interesse. Hij gaat in elk geval bij alle drie de opleidingen kijken, meelopen en zich verder verdiepen.

   

  Melanchton Business School. Er blijkt op deze school een aantal leerlingen te zijn van het tweede leerjaar, waarvan het Leerwegniveau niet duidelijk is. Er wordt mij gevraagd Intelligentietesten af te nemen bij deze kinderen. Er wordt gekozen voor de NIO. In totaal zijn er 5 leerlingen getest en zij worden op grond van de testuitslagen geplaatst in de best passende leerweg.

   

  Rik, 19 jaar, is na zijn VMBO-GL examen gestart met de BOL-4 opleiding voor Ondernemend meubelmaker – (scheeps) interieurbouwer op het Hout- en Meubilerings College in Rotterdam. De opleiding sprak hem erg aan, maar hij is na een jaar overgestapt op de BBL-variant niveau 3, werkend leren. Dat mislukte door een ongeval en pech en hij wist niet hoe verder te gaan. Na diverse gesprekken en testen komen we uit bij MBO Vliegtuigbouw waar hij inmiddels ingeschreven staat.

   

  Britt, 19 jaar, is bezig met het laatste deel van haar MBO-opleiding Horeca. Ze wil graag verder in het HBO, maar weet niet goed wat ze hierin wil. Misschien verder met HBO Hotelmanagement of iets Economisch. Na gesprekken en testen blijven er twee reële opties over die goed bij haar interesses en persoonlijkheid passen; Human Resource Management en Facility Management. Ze gaat bij beide opleidingen kijken en proefstuderen.

   

  Marit, 15 jaar, zit in klas 4 gymnasium tweetalig. Maximale cito-score, maar blijft sterk achter bij de exacte vakken en klassieke talen. Na het afnemen van de WISC, blijkt ze een sterk disharmonisch intelligentieprofiel te hebben, waaruit haar leerachterstanden grotendeels verklaard kunnen worden. Door aanvullende persoonlijkheidstesten is inzicht verkregen in haar aanpak en zijn adviezen gedaan aan de school.

   

  Ricardo, 16 jaar, doet examen MAVO, is al aangenomen voor MBO-BOL-4 VeVa bij Zadkine College Hoogvliet (Veiligheid en Vakmanschap t.b.v. Landmacht), maar zoekt nog een alternatief. Na gesprekken met ouders en hemzelf en het maken van diverse testen komt hij op IVA (Instituut Voor Autohandel) Auto-Handel en Management in Driebergen en op Ondernemer-Manager Horeca (eveneens BOL-4) bij de Rooi Pannen in Breda. Hij schrijft bij beide opleidingen in, gaar meeloopdagen doen en Open Dagen bezoeken.

   

  Recente praktijkvoorbeelden 2018

  Tess,17 jaar, is na de MAVO gestart op MBO-BOL-4 Retailmanagement. Deze studie bevalt niet en Tess zou heel graag wat anders willen gaan doen, maar heeft geen idee. Ondanks wat bezochte open dagen en websiteverkenningen weet ze niet wat te kiezen of wat goed bij haar past. Na gesprekken thuis en op kantoor en het maken van 4 testen, komt er een uitslag uit van een combinatie van ondernemerschap, commercie en horeca. Ze is inmiddels ingeschreven bij de Rooi Pannen in Breda voor Hotelmanagement.

   

  Luuk, 18 jaar, heeft na MAVO zijn HAVO-diploma gehaald en is daarna gestart met HBO International Business van de HR&O in Rotterdam. Deze studie was niet wat hij ervan verwachtte. Hij is met de opleiding gestopt en gaan werken. Nu wil hij graag weer naar school. Na gesprekken en testen blijkt dat hij wel in de goede richting zat, maar niet op de juiste opleiding. Hij komt nu uit op HBO Bedrijfskunde of HBO-Rechten, een voorkeur voor de eerste. Met de optie om na het behalen van zijn propedeuse, door te stromen naar de WO-variant van de opleiding.

   

  Lennert, 22 jaar, heeft na de HAVO 2 jaar de MBO-opleiding Laboratoriumtechniek gedaan bij het Zadkine College in Rotterdam. Dit beviel uiteindelijk niet en is hij voorlopig gaan werken in een magazijn. Mede hierdoor is zijn interesse gewekt voor een mogelijke logistieke MBO-opleiding. Hij wil toch graag weer naar school om een gedegen diploma te gaan halen via het BBL-traject van werken en leren. Na diverse testen en gesprekken bleek dat de logistieke interesse gepaard gaat met grote belangstelling voor administratief werk. Dus gaat hij binnenkort naar de Open Dag van het Scheepvaart- en Transportcollege voor een mogelijk logistieke opleiding en ook naar het Albeda College voor een BBL-opleiding voor Bedrijfsadministratie.

   

  Linda, 25 jaar, heeft na de MAVO  de opleiding MBO-Uitvoerende Horeca van Zadkine College in Rotterdam gedaan en vervolgens een particuliere opleiding voor stewardess in Amsterdam. Ze werkt nu al een poosje bij een vliegmaatschappij. En dat werk vindt ze niet meer zo uitdagend en zoekt eigenlijk wat anders. Ze wil graag meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden. Ze overweegt ander werk te gaan zoeken en wil daar eventueel ook een (deeltijd) opleiding voor gaan doen. Ze houdt van structuur, werken met mensen en wil graag hard werken. We gaan kijken welke richtingen Linda leuk vindt, wat goed bij haar past en welke dingen zij van belang vindt in dit keuzeproces. Na drie bijeenkomsten met diverse testen en gesprekken komt ze tot de keuze van de opleiding Human Resource Management. Bovendien gaat ze solliciteren bij een grotere vliegmaatschappij om e.e.a. mogelijk te combineren.

   

  Eli, 19 jaar, heeft HAVO gedaan en vervolgens een jaar Mechatronica, wat totaal niet beviel. Daarna is hij gestart op de PABO, wat in eerste instantie wel passend leek, maar de praktijkstages vielen toch erg tegen. Na gesprekken en testen bleek zijn sociale kant wel erg sterk; we komen uit op Toegepaste Psychologie en Social Work. Op de Open Dag van Social Work was hij erg gecharmeerd van deze opleiding. Er volgt nog een bezoek aan TP en dan kiest hij definitief. Inmiddels staat hij bij beide opleidingen ingeschreven.

  Monica, 16 jaar, doet examen VMBO TL, wil heel graag door naar de HAVO. Maar zij zoekt daarnaast een MBO-opleiding, die ze zou kunnen gaan doen als het met de HAVO op de een of andere reden niet door zou gaan. Na gesprekken met Monica en haar ouders en 4 verschillende testen komt ze op Toerisme of Evenementenorganisatie uit. Vrij snel na de bespreking van de testresultaten, blijkt dat ze wordt toegelaten op de HAVO en kiest ze daarvoor.

   

  Max, 18 jaar, heeft HAVO gedaan en is daarna gestart bij HBO Automotive op de HR&O Rotterdam. Dit beviel hem totaal niet, is gestopt met de opleiding en werkt -tijdelijk- in een technisch bedrijf. Max wil weer graag een opleiding gaan volgen, maar wil geen HBO meer gaan doen. Na gespreken en diverse testen komen we op twee uitgesproken mogelijkheden: Sport en Bewegen (bij CIOS-Goes) en een MBO-Techniekopleiding, waarbij hij twee opties kiest: of Motorvoertuigentechniek of Installatietechniek, nog niet bekend waar. Hij schrijft bij een techniekopleiding en bij CIOS in en beslist daarna welke van de twee het gaat worden. Inmiddels heeft hij gekozen voor de BBL-opleiding voor Installatietechniek in Dordrecht.

   

  Tim, 19 jaar, heeft eerst HAVO en daarna VWO gedaan. Tijdens zijn studie Econometrie kwam hij erachter dat dit toch niets voor hem was. Na gesprekken en testen kwamen we tot een studie waarbij biologie een hoofdzaak zou moeten vervullen. Tevens kwam hij erachter dat er een sterke medische interesse in hem zit. Uiteindelijk kiest hij voorlopig voor Dierwetenschappen in Wageningen

  Recente praktijkvoorbeelden 2017

  Alexandra, 29 jaar, heeft MBO Paardenhouderij en daarna HBO Commerciële Economie gedaan, werkt nu als in de logistieke groothandel, maar heeft het niet goed naar de zin. Ze zoekt naar meer zingeving, iets met meer ambitie, mensenwerk en uitdaging. Na gesprekken en testonderzoek komt ze uit op een meer sociale richting, minder commercieel en met wat meer “zingeving”. Ze wil meer met mensen gaan doen, neemt ontslag in haar huidige functie en vindt direct een andere baan met meer sociale kanten als planner in een bouwbedrijf, meer met personeelszaken.. Daarnaast overweegt ze vrijwilligerswerk om haar sociale kant meer te ontplooien.

  Jorick, 18 jaar, heeft sinds juni dit jaar zijn Gymnasiumdiploma op zak. Hij doet nu een tussenjaar, wat werken, tijd voor een hele leuke hobby en oriënteert zich op een universitaire studie. Hij heeft wel wat ideeën, misschien iets medisch, misschien iets met voeding en/of gezondheid. Hij weet het niet precies. Biologie en Scheikunde vindt hij heel leuke vakken. Na gesprekken en testen komt hij uit op twee studies; ten eerste Levensmiddelentechnologie en ten tweede Voeding en Gezondheid. Hij gaat bij beide richtingen proefstuderen.

  Wellantcollege. Er blijken ook dit jaar een aantal brugklassers aangenomen te zijn, waarvan niet alle mogelijke leerachterstanden geheel duidelijk zijn. Er wordt mij gevraagd Intelligentietesten en Sociaal-Emotionele vragenlijsten af te nemen bij deze kinderen. Er wordt gekozen voor de NIO, de LMT , de NPVJ-2 en het Drempelonderzoek. In totaal zijn er 15 leerlingen getest en wordt op grond van deze uitslagen LWOO-financiering aangevraagd.

  Kevin, 14 jaar, zit in MAVO-2, gestart op de HAVO, maar het gaat niet goed. Uit school is de vraag gekomen of ik samen met hem wil kijken waar er leerbelemmerende factoren zitten. Na een kennismakingsgesprek bij hem thuis, blijkt er flinke druk te zijn binnen het gezin en diverse externe factoren die van invloed kunnen zijn op het leerproces, We besluiten eerst het IQ te onderzoeken m.b.v. de WISC-r en daarna verschillende persoonlijkheidstesten te doen. Uiteindelijk blijkt de intelligentie ruim voldoende te zijn voor het gewenste niveau, maar dat Kevin zich vreselijk zorgen maakt over hele andere zaken, die naar voren zijn gekomen met de laatste testen. Hij mag het jaar overdoen, hoeft niet van school en krijgt passende hulp voor zijn problematiek.

  Jessica,19heeft na de MAVO de MBO-opleiding Junior Account Manager gevolgd. Die opleiding wordt als het goed is dit jaar afgerond. Ze loopt nu stage bij een bedrijf dat evenementen organiseert in Amsterdam. En dat werk vindt ze erg leuk en ze zou ook graag in Amsterdam verder gaan naar het HBO. Ze heeft op dit moment te weinig kennis en idee om al een echt concrete opleiding te kiezen, maar de dingen die ze nu doet in haar stage trekken haar aan. Organiseren, administreren en afwisselend werk zijn dingen die haar goed liggen. Na gesprekken en 4 testen komt ze tot HBO-Event Management of Financial Service Management. Ze gaat proberen bij beide studies te gaan proefstuderen .

  Mees, 11 jaar, zit in groep 8 en wil graag naar het VWO. De basisschool denkt daar ook aan, maar twijfelt nog wat tussen HAVO en VWO. Ouders willen graag een onafhankelijk onderzoek van zijn cognitieve capaciteiten. Als blijkt dat die in overeenstemming zijn met het gewenste niveau is, kan dit helpen bij de toelating op de opleiding. We spreken af een NIO te doen (Nederlandse test voor Intelligentie Onderzoek.

  Thomas, 17 jaar, doet examen voor MAVO en overweegt door te gaan naar HAVO. Maar dan moet hij een 7 gemiddeld staan en voor het geval dat niet lukt, zoekt hij een alternatief in de vorm van een MBO-4 BOL opleiding. Hij wil al heel graag naar IVA in Driebergen voor autoverkoop, maar wellicht zijn er nog andere dingen die ook goed bij zijn interesses passen. Na gesprekken en testonderzoek komen we een stuk breder uit, BOL-4 Ondernemer-Manager Detailhandel of Assistent-manager Internationale Handel Hij gaat bij allebei op de Open Dag kijken en wellicht een dagje meedraaien. Hij twijfelt nog of hij naar Rotterdam gaat of naar Breda.

   

  Praktijkvoorbeelden uit 2016.

  Wellantcollege,

  Er blijken een aantal brugklasleerlingen aangenomen te zijn, waarvan niet alle mogelijke leerachterstanden duidelijk zijn. Er wordt mij gevraagd Intelligentietesten en Sociaal-Emotionele Vragenlijsten af te nemen bij deze kinderen. Er wordt gekozen voor de NIO en de NPV-J. in totaal zijn er 15 leerlingen getest en voor hen wordt op grond van deze testuitslagen LWOO-financiering aangevraagd.

  Daphne, 19 jaar, heeft na haar VWO-opleiding een jaar HBO-Verloskunde gedaan. Dat was altijd haar grote overtuiging daarin verder te gaan. De studie viel haar toch tegen, met name de praktische handelingen. Ze overweegt een andere studie. Na gesprekken en onderzoek komt ze tot het inzicht dat ze de hulpverlenende kant van haar studie wel heel leuk vond, maar de uitvoerende, medische kant niet. Na diverse overwegingen en testen besluit ze te gaan proefstuderen met HB0- Pedagogiek en Social Works. Als mogelijke alternatief wil ze zich inschrijven bij Defensie.

  Kristiaan, 24 jaar, heeft eerder MBO-Grafische Vormgeving gedaan, is daarna gaan werken bij AH, inmiddels teamleider, vindt Logistiek best leuk, maar wil dit niet voor altijd doen. Hij heeft een zeer brede interesse, is actief, sportief en avontuurlijk, zit bij de brandweer, is graag vrijwilliger in hulpverlening en is sterk sociaal ingesteld. Hij overweegt toch nog een HBO-opleiding te gaan doen. Na 3 x testen en diverse gesprekken, komt hij op Fysiotherapie. Als tweede keus heeft hij ALO staan, gaat zich op beide opleidingen oriënteren voor komend studiejaar en schrijft zich gelijktijdig in voor een opleiding bij de Landmacht. Zo heeft hij diverse ijzers in het vuur, die prima passen bij zijn sociale en actieve instelling.

   

  Job, 18 jaar, dreigt (voor de tweede keer) te blijven zitten in HAVO-4 en gaat van school. Hij twijfelt of hij MBO gaat doen of via Vavo (volwassenonderwijs) in deeltijd alsnog zij HAVO-diploma te gaan behalen. Om beide opties open te houden, wil hij graag weten welke MBO- of HBO-opleiding dan goed bij hem past. Met gesprekken en testen (met ouders erbij) komen we op een duidelijke beroepskeuze-richting, nl: Fysiotherapie. Deze studie komt op nr.1 te staan. Daarom schrijft hij in voor Vavo, maar gaat ook nog kijken bij een MBO-studie, die hem ook goed past, nl. Logistiek Teamleider.

   

  Luuk, 18 jaar, heeft na de HAVO een poosje HBO-Toerisme gedaan op TIO in Rotterdam, maar mist hierin de echte drive. Zijn hart ligt bij het vliegen; hij wil heel graag piloot worden. Maar in de gesprekken die we hebben (ook met ouders) blijkt hij reële bezwaren te zien in de arbeidsmarkt en de opleidingskosten die bij de Pilotenopleiding horen. Bovendien is de pilotenopleiding maar 22 maanden en vindt hij zichzelf nog (te) jong om al te gaan vliegen. Hij zoekt daarom een alternatieve keuze, om eerst een degelijke achtergrond te hebben met een HBO-opleiding, waar hij een “normale” baan in kan vinden. Na de testen en gesprekken komen we op 3 concrete mogelijkheden en een “achterdeurtje”, te weten: KMA in Breda voor Luchtmachtofficier, HBO Biologische en Medische Laboratoriumtechniek, omdat Biologie en Scheikunde de beste en leukste vakken zijn voor hem, VWO om alsnog 2 jaar extra denktijd te hebben en een betere voorbereiding op de Pilotenopleiding. En tenslotte HBO Aviation.

   

  Vicky, 17 jaar, doet examen VWO. Ze wil graag gaan studeren aan een universiteit, maar heeft geen idee waar heen te gaan. Ze heeft informatie opgedaan voor Geschiedenis, Psychologie, Fiscale Economie, International Business& Languages, maar er is nog geen klik. Met haar profiel E+M kan ook niet alles wat ze interessant vindt. Na gesprekken met haar ouders erbij, komen we al snel richting van iets met Gezondheid (maar geen Medicijnen, want dat past niet bij haar profiel) en iets met Economie. Na diverse testen blijkt ze een veelzijdige interesse te hebben en komen we richting Gezondheidswetenschappen en Bedrijfskunde. Inmiddels staat ze bij beide richtingen ingeschreven en gaat ze bij beiden proefstuderen.

   

  Laurynn, 18 jaar, heeft na de HAVO een jaar op de PABO gezeten, maar dit was het niet voor haar. Met haar profiel C+M wil ze liever iets commercieels en als het kant wellicht in het buitenland. Maar ook blijkt ze een grote interesse te hebben voor medische zaken. Na gesprekken en testen komen we op twee voor haar zeer interessante opleidingen: International Business & Languages op de HR&O in Rotterdam en Fysiotherapie bij de Avans Hogeschool in Breda. Inmiddels staat ze ingeschreven bij IBL in Rotterdam.

  Nick, 22 jaar, heeft na de HAVO eerst een poosje op de Lerarenopleiding Engels gezeten. Na een half jaar kwam hij er achter dat het voor de klas staan en het lesgeven niets voor hem was. Hij is toen overgestapt naar ICT, maar daar vond hij de stof te theoretisch. Tijdens onze gesprekken en na het onderzoek bleek hij een zeer sterke sociale kant te hebben en het liefst mensen te willen helpen en begeleiden. Hij staat inmiddels ingeschreven bij HBO Social Work op de HR&O in Rotterdam.

   

  Op de MAVO in de buurt was er behoefte aan voorlichting m.b.t de overstap naar het MBO. Ik heb daar in drie rondes van 30 minuten ouders en examenklasleerlingen een en ander verteld uit mijn praktijk over tips en trucs over het MBO.

  Wouter, 18 jaar, heeft tweetalig VWO gedaan met profiel E+M / C+M. hij doet nu een tussenjaar, waarin hij werkt en zijn toekomstmogelijkheden overdenkt. Hij is bij wat hogescholen en universiteiten wezen kijken, maar niet overtuigd van zijn keuze. Hij zoekt ondersteuning hiervoor en samen bespreken we de mogelijkheden. Hij heeft medische interesse, maar mist de vakken voor Geneeskunde, hij wil graag iets sociaals, maar heeft ook iets met techniek. Daarbij wil hij graag in de buurt van Utrecht (blijven). En hij twijfelt tussen HBO en WO. Na 3 gesprekken en 4 onderzoekstesten komen we op twee sterke mogelijkheden ; ten eerste Lifestyle Informatics in Amsterdam, een combinatie van menswetenschappen (psychologie, biomedische wetenschap) en kunstmatige intelligentie. En ten tweede Creative Technology in Enschede (met de nieuwste technologie interactieve toepassingen te ontwikkelen die het leven van de gebruiker gezonder, gemakkelijker en leuker maken). Hij gaat bij beiden proefstuderen.

   

  Maurice, 17 jaar, heeft MAVO gedaan en is daarna de opleiding MBO Autotechniek gaan doen op het Da Vincicollege in Dordrecht. Dat was niet zijn ding, te grootschalig, te veel seriewerk. Hij ziet meer in kleinschalig en ambachtelijk werken, zoals bijvoorbeeld het restaureren van oude auto’s. Praten en zoekend komen we na 4 testen en de bespreking daarvan op de opleiding voor Meubelmaker op het Hout- en Meubilerings College in Rotterdam. Maurice gaat er kijken en wordt gegrepen door het enthousiasme en de ambachtelijkheid die daar heerst. Hij spreekt af, zodra het mogelijk is, te gaan starten.

   

  Praktijkvoorbeelden uit 2015.

   

  Mike, 17 jaar, heeft HAVO gedaan. Zijn passie is Film en TV, wil het liefst regisseur worden en schreef in bij de Kunstacademie in Amsterdam, maar kwam niet door de selectie. Omdat hij toch iets moest, schreef hij zich in bij HBO Bouwkunde in Rotterdam. Na een maand is hij gestopt, het was niet zijn ding. Na de onderzoeksperiode van 3 weken komen we tijdens de eindgesprekken op HBO-Chemie (scheikunde was zijn favoriete vak) en Media en Entertainment aan de NHTV in Breda. Bij beiden gaat hij proefstuderen in januari.

   

  Lotte, 16 jaar, doet HAVO. Vindt zichzelf nog erg jong, overweegt een tussenjaar (geen VWO-optie) maar wil toch graag ondersteuning bij haar toekomstplannen. Na bezoeken, gesprekken en testen komt ze op HBO Watermanagement, gaat proefstuderen, maar dat is niet wat ze dacht. Vervolgens komen we op HBO Logistic Engineering en daar gaat ze nu verder op oriënteren.

   

  Maurits, 17 jaar, doet examen tweetalig VWO. Heeft twee technische profielen, maar heeft nog geen idee wat te gaan doen. Hij is wezen kijken in Delft, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, bij Werktuigbouwkunde, maar is er nog niet uit. Na twee gesprekken met hem en zijn ouders en 4 gemaakte testen komt hij op Biomedische Technologie en toch weer Werktuigbouw. Maar hij zoekt het nu kleinschaliger en met meer begeleiding. Hij schrijft in voor proefstuderen op 3 locaties.

  Juli

  Diederik, 18 jaar, doet examen VWO en heeft zich georiënteerd bij diverse universitaire opleidingen. Hij is nog niet zeker (genoeg) van een keuze. Uit de diverse testen blijkt dat hij twee sterke kanten heeft, die hem heen en weer doen slingeren tussen enerzijds technisch gerichte studies en anderzijds meer sociaal gerichte opleidingen. Al pratend en zoekend komen we uit bij twee combinatiestudies;

   

  Jorn, 17 jaar, heeft na de HAVO een jaar Fysiotherapie gedaan. Dit bleek toch niet de studie die goed bij hem paste. Na intensieve gesprekken en 4 verschillende testen op HBO-niveau besluit hij meer te zien in de hulpverlenende sector. Hij gaat naar de Open Avond van Pedagogiek, SPH en gaat een meeloopdag doen bij Toegepaste Psychologie. Tevens heeft hij een gesprek met een student van deze opleiding van het Da Vinci College in Dordrecht. Uiteindelijk schrijft hij in bij deze laatste opleiding en bij Pedagogiek.

   

  Jesca, 16 jaar, doet examen MAVO in Oud-Beijerland. Ze is op Open Dagen geweest van Detailhandel, Internationale handel en van Business and Fashion. Ze is nog niet zeker van haar zaak en wil graag wat verdere begeleiding bij haar keuze. Inmiddels is na 4 weken met testen en gesprekken duidelijk geworden wat ze wil; Ze staat ingeschreven bij Business and Fashion van Zadkine College in Rotterdam; dit is de best passende opleiding en een van de alternatieven is doorgaan met HAVO en daarna dan door naar TMO (HBO-mode opleiding in Zeist).

   

  Marijn,19 jaar, heeft HAVO gedaan en is zich daarna gaan oriënteren bij Politie, Wiskundedocent, HALO, Informatica en Mediatechnologie. In de tussentijd heeft hij een baan in een supermarkt, waar hij het ook best naar de zin heeft. Inmiddels wil hij toch graag verder gaan studeren en na de onderzoeksfase blijkt hij heel sterk sociaal, gevoel te hebben voor onderwijs en zeer sportief te zijn. Op de eerste keuzeplaats staat nu (H)ALO. Dit lijkt een goede keuze; sportief, actief, afwisselend, sociaal en onderwijs. Past uitstekend bij al zijn uitslagen. Sport, Management en Ondernemen als alternatief, maar is hem nu toch meer een te hoog kantoorgehalte.

  april

  Elke, 20 jaar, is bezig met afstuderen aan de NHTV in Breda, HBO Toerisme. Ze hoopt binnenkort haar diploma te behalen, maar weet niet zeker of ze door wil in het Toerisme of dat ze ander werk wil gaan doen, of dat ze nog verder wil gaan studeren, bijvoorbeeld aan de Universiteit. Daarom zoekt ze ondersteuning bij een volgende stap. We doen de testen op HBO en WO-niveau, zodat diverse opties mogelijk blijven. Na 3 bijeenkomsten ziet ze veel in Algemene Cultuurwetenschappen in Tilburg en gaat daar naar de voorlichtingsdag toe.

   

  Marit, 22 jaar, is al eerder in de praktijk geweest voor opleidingsadvies. Na de Theoretische Leerweg is ze MBO Detailhandel gaan doen en daarna verder gegaan met HBO Verpleegkunde. Maar omdat ze dat graag in deeltijd wilde gaan doen, kwam ze erachter dat het niet mee valt om een baan in die richting te zoeken zonder enige ervaring in de praktijk. Daarom werkt ze nu al een poosje als vrijwilliger in de zorg, maar is hard op zoek naar een passende opleiding, waar wel werk in is te vinden. Na ons gesprek hierover gaat ze zich nu oriënteren op Toegepaste Psychologie of Maatschappelijke Dienstverlening

   

  Bryan, 20 jaar, heeft HAVO gedaan en is naar de Haagse Hogeschool gegaan om HBO Werktuigbouw te gaan volgen. Na een half jaar besloot hij dat dit toch niet was wat goed bij hem paste. Hij is toen overgestapt naar de Hogeschool Rotterdam om HBO Motorvoertuigentechniek te gaan doen. Dat viel eigenlijk nog meer tegen. Vervolgens is hij thuis gaan werken op het ouderlijk bedrijf, maar dat geeft niet de voldoening die hij zoekt. Na 3 weken onderzoek met testen en gesprekken komt hij op HBO Chemie in Rotterdam en heeft zich inmiddels ingeschreven om te gaan proefstuderen.

   

  Leah, 18 jaar, HAVO gedaan en daarna direct naar HBO Chemie gegaan bij Avans Hogeschool in Breda. Dit bleek al heel snel niet te zijn wat ze verwacht had. Ze zoekt meer actie, afwisseling, avontuur. We komen uit bij Politiekundige (HBO-politie) en Integrale Veiligheid. Ze staat nu ingeschreven bij de Politie in afwachting van de selectie- en sollicitatieprocedure en gaat proefstuderen bij Integrale Veiligheid.

  Mike, 17 jaar, heeft HAVO gedaan. Zijn passie is Film en TV, wil het liefst regisseur worden en schreef in bij de Kunstacademie in Amsterdam, maar kwam niet door de selectie. Omdat hij toch iets moest, schreef hij zich in bij HBO Bouwkunde in Rotterdam. Na een maand is hij gestopt, het was niet zijn ding. Na de onderzoeksperiode van 3 weken komen we tijdens de eindgesprekken op HBO-Chemie (scheikunde was zijn favoriete vak) en Media en Entertainment aan de NHTV in Breda. Bij beiden gaat hij proefstuderen in januari.

   

  Lotte, 16 jaar, doet HAVO. Vindt zichzelf nog erg jong, overweegt een tussenjaar (geen VWO-optie) maar wil toch graag ondersteuning bij haar toekomstplannen. Na bezoeken, gesprekken en testen komt ze op HBO Watermanagement, gaat proefstuderen, maar dat is niet wat ze dacht. Vervolgens komen we op HBO Logistic Engineering en daar gaat ze nu verder op oriënteren.

   

  Maurits, 17 jaar, doet examen tweetalig VWO. Heeft twee technische profielen, maar heeft nog geen idee wat te gaan doen. Hij is wezen kijken in Delft, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, bij Werktuigbouwkunde, maar is er nog niet uit. Na twee gesprekken met hem en zijn ouders en 4 gemaakte testen komt hij op Biomedische Technologie en toch weer Werktuigbouw. Maar hij zoekt het nu kleinschaliger en met meer begeleiding. Hij schrijft in voor proefstuderen op 3 locaties.

 • Testoverzicht en betekenis

  Test:          W.A.I.S.-4
  Doel:          IQ-bepaling voor mensen van 16-84 jaar

  Test:          W.I.S.C. – Non Verbal
  Doel:          IQ-bepaling voor mensen die de Nederlandse taal
  niet beheersen

  Test:          W.I.S.C.- 5
  Doel:          Bepaling van het IQ, 14 subtests oplopend in moeilijkheidsgraad

  Test:          N.D.T.
  Doel:          IQ-bepaling, differentieert tussen SVO en VMBO

  Test:          N.I.O.- 2018
  Doel:          Intelligentietest, verwijst vanaf groep 8

  Test:          D.T.H.N
  Doel:          IQ, differentieert tussen VWO- en Gymnasium, HBO en WO

  Test:          D.A.T.
  Doel:          Aanlegbepaling van 9 belangrijke (middelbare) schoolvakken

  Test:          Beroepen Wijzer
  Doel:          Beroepen-interessetest VMBO

  Test:          Studie Wijzer
  Doel:          Beroepen-interessetest HAVO/VWO

  Test:          Geschiktheidswijzer
  Doel:          Koppelt geschiktheid aan interesse

  Test:          KIT, de Korte Interesse Test
  Doel:          Een beroepskeuzetest vanaf VMBO-niveau

  Test:          HIT, de Hogere Interesse Test
  Doel:          Een beroepskeuzetest voor opleiding en beroep na HAVO/VWO

  Test:          Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst
  Doel:          Beroepentest vanaf HAVO-niveau

  Test:          Holland Zelf Onderzoek
  Doel:          Zeer uitgebreide beroepen/interessetest voor scholieren en studenten

  Test:          Schaal Interpersoonlijke Waarden
  Doel:          Onderzoekt welke keuzes iemand belangrijk vindt in het werk

  Test:          P.M.T.(K.)-2
  Doel:          Bepaalt het doorzettingsvermogen en faalangst

  Test:          S.V.L.
  Doel:          Meten van het welbevinden op school

  Test:          C.B.S.K.
  Doel:          Onderzoekt de competenties van kinderen, hoe ze zichzelf zien

  Test:          N.P.V.(J.)-2
  Doel:          Bepalen van 7 verschillende persoonlijkheidsaspecten

  Test:          C.B.S.A.
  Doel:          Meet competenties van jeugd, hoe jongeren in het leven staan

  Test:          A.B.V.K.
  Doel:          Bepaling van karaktereigenschappen bij kinderen

  Test:          Leer Motivatie Test
  Doel:          Bepaling van de leermotivatie

  Test:          Bourdon -Vos Test.
  Doel:          Bepaalt aandacht, concentratie, doelgerichtheid, slordigheid