Algemene werkwijze

You are here:

Wat kan de Driehoek u bieden?

De Driehoek brengt u een advies op maat, dat wil zeggen; een op het individu gericht advies, dat zo uitgebreid kan zijn als u wenst. Bijvoorbeeld een enkelvoudige intelligentietest, om in korte tijd een IQ-bepaling te geven. Of een uitgebreid onderzoek, waarin behalve het IQ ook doorzettingsvermogen, faalangst, welbevinden op de huidige opleiding, aanleg voor diverse vakken en beroepsinteresse onderzocht worden. Praktische voorbeelden die veelvuldig aan bod komen: de schoolkeuze na groep 8 van de basisschool, de afdelingskeuze en leerweg na de basisvorming, het kiezen van een vakkenpakket of studiehuisprofiel, vervolgkeuze voor studie of beroep na het eindexamen, geschiktheidsvragen voor een opleiding of beroep.

Werkwijze school- en beroepskeuzebegeleiding

Na een eerste oriëntatie per telefoon of email maken we een afspraak op mijn kantoor of bij de cliënt thuis, waarbij we met elkaar bespreken wat er in het verleden al gedaan is aan afwegingen, keuzes, ervaringen, etc. Vervolgens spreken we een traject af op het gewenste niveau, waarbij standaard 4 testen worden gedaan (op MBO-HBO of WO-niveau). Daarbij worden twee testen onder begeleiding gemaakt en twee zelfstandig. Van de uitslagen wordt een uitgebreide rapportage gemaakt die met de betrokkene(n) wordt besproken. In totaal komen we dan 3 keer bij elkaar om alle ins en outs grondig door te nemen. In de bijbehorende achtergrondinformatie worden dan alle actuele opleidingen besproken die van toepassing zouden kunnen zijn. Een en ander wordt gecompleteerd met actuele informatie met betrekking tot beroepsmogelijkheden, kans op werk, startsalaris, enzovoort. Tevens wordt het tarief dan doorgenomen. Indien gewenst kan het onderzoek worden aangevuld met een intelligentieonderzoek of persoonlijkheidstesten.

 

Voorbeelden

 • Mike, 17 jaar, heeft HAVO gedaan. Zijn passie is Film en TV, wil het liefst regisseur worden en schreef in bij de Kunstacademie in Amsterdam, maar kwam niet door de selectie. Omdat hij toch iets moest, schreef hij zich in bij HBO Bouwkunde in Rotterdam. Na een maand is hij gestopt, het was niet zijn ding. Na de onderzoeksperiode van 3 weken komen we tijdens de eindgesprekken op HBO-Chemie (scheikunde was zijn favoriete vak) en Media en Entertainment aan de NHTV in Breda. Bij beiden gaat hij proefstuderen in januari.

   

  Lotte, 16 jaar, doet HAVO. Vindt zichzelf nog erg jong, overweegt een tussenjaar (geen VWO-optie) maar wil toch graag ondersteuning bij haar toekomstplannen. Na bezoeken, gesprekken en testen komt ze op HBO Watermanagement, gaat proefstuderen, maar dat is niet wat ze dacht. Vervolgens komen we op HBO Logistic Engineering en daar gaat ze nu verder op oriënteren.

   

  Maurits, 17 jaar, doet examen tweetalig VWO. Heeft twee technische profielen, maar heeft nog geen idee wat te gaan doen. Hij is wezen kijken in Delft, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, bij Werktuigbouwkunde, maar is er nog niet uit. Na twee gesprekken met hem en zijn ouders en 4 gemaakte testen komt hij op Biomedische Technologie en toch weer Werktuigbouw. Maar hij zoekt het nu kleinschaliger en met meer begeleiding. Hij schrijft in voor proefstuderen op 3 locaties.

 • Testoverzicht en betekenis

  Test:          W.I.S.C.- 5
  Doel:          Bepaling van het IQ, 14 subtests oplopend in moeilijkheidsgraad

  Test:          N.D.T.
  Doel:          IQ-bepaling, differentieert tussen SVO en VMBO

  Test:          N.I.O.- 2018
  Doel:          Intelligentietest, verwijst vanaf groep 8

  Test:          D.T.H.N
  Doel:          IQ, differentieert tussen VWO- en Gymnasium, HBO en WO

  Test:          D.A.T.
  Doel:          Aanlegbepaling van 9 belangrijke (middelbare) schoolvakken

  Test:          Beroepen Wijzer
  Doel:          Beroepen-interessetest VMBO

  Test:          Studie Wijzer
  Doel:          Beroepen-interessetest HAVO/VWO

  Test:          Geschiktheidswijzer
  Doel:          Koppelt geschiktheid aan interesse

  Test:          KIT, de Korte Interesse Test
  Doel:          Een beroepskeuzetest vanaf VMBO-niveau

  Test:          HIT, de Hogere Interesse Test
  Doel:          Een beroepskeuzetest voor opleiding en beroep na HAVO/VWO

  Test:          Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst
  Doel:          Beroepentest vanaf HAVO-niveau

  Test:          Holland Zelf Onderzoek
  Doel:          Zeer uitgebreide beroepen/interessetest voor scholieren en studenten

  Test:          Schaal Interpersoonlijke Waarden
  Doel:          Onderzoekt welke keuzes iemand belangrijk vindt in het werk

  Test:          P.M.T.(K.)-2
  Doel:          Bepaalt het doorzettingsvermogen en faalangst

  Test:          S.V.L.
  Doel:          Meten van het welbevinden op school

  Test:          C.B.S.K.
  Doel:          Onderzoekt de competenties van kinderen, hoe ze zichzelf zien

  Test:          N.P.V.(J.)-2
  Doel:          Bepalen van 7 verschillende persoonlijkheidsaspecten

  Test:          C.B.S.A.
  Doel:          Meet competenties van jeugd, hoe jongeren in het leven staan

  Test:          A.B.V.K.
  Doel:          Bepaling van karaktereigenschappen bij kinderen

  Test:          Leer Motivatie Test
  Doel:          Bepaling van de leermotivatie

  Test:          Bourdon -Vos Test.
  Doel:          Bepaalt aandacht, concentratie, doelgerichtheid, slordigheid