de Driehoek

Hans Broekhuizen

You are here:

Welkom

De Driehoek is een eenmanszaak, waarin de diensten worden verzorgd door drs. Hans Broekhuizen. Hij is na zijn opleiding als onderwijzer (Dordrecht) en gymnastiekleraar (Den Haag) gaan werken op een VMBO-school en combineerde zijn baan met diverse studies, waaronder die MO-pedagogiek A en B (Rotterdam), doctoraal Onderwijskunde en doctoraal Psychologie (beiden in Tilburg). Bij de laatstgenoemde studie haalde hij na de specialisatie Testdiagnostiek de diagnostische aantekening, zodat het afnemen van psychologische testen wettelijk gerechtigd is. Hij is geregistreerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog bij het N.I.P.

Hans Broekhuizen combineert reeds langere tijd uiteenlopende functies binnen het onderwijs, waaronder die van decaan, coördinator onderwijszaken, gymnastiekleraar, schoolpsycholoog en beleidsmedewerker. Door deze brede ervaring is hij bekend met vele kanten van het onderwijs. Omdat de Driehoek al bestaat sinds 1990, is een ruime ervaring opgedaan met instroom en doorstroom op vele scholen voor voortgezet onderwijs, MBO- en HBO-instellingen en Universiteiten.

De Driehoek werkt volgens de ethische normen van het N.I.P., het Nederlands Instituut van Psychologen, wat een kwaliteitsgarantie biedt ten aanzien van de geboden diensten.