AVG

You are here:

Privacyverklaring AVG Driehoek Maasdam.

Psychologisch Adviesbureau De Driehoek neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. Op deze pagina leest u meer.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Driehoek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Driehoek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Driehoek verstrekt. De Driehoek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw huisadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM DE DRIEHOEK GEGEVENS NODIG HEEFT

De Driehoek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De Driehoek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht, doorgaans dienstverlening. Indien er sprake is van een overeenkomst zullen uw gegevens 10 jaar bewaard worden.

Dit alles onder naleving van de normen van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen.

 

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Psychologisch Adviesbureau De Driehoek het AVG programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.

Psychologisch Adviesbureau De Driehoek verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever.

De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren. In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Psychologisch Adviesbureau De Driehoek heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Psychologisch Adviesbureau De Driehoek begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten. Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Psychologisch Adviesbureau De Driehoek kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

De onderdelen van de zelfverklaring door Psychologisch Adviesbureau De Driehoek zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring. Aldus opgemaakt te Gorinchem, d.d. 27-4-2021, door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem